Календар на дейностите в детската градина

Ден не на насилието


откриване учебната 2018-2019година
есенно тържество 2018
1-ви Юни – Празник на детето

Ден на книгата

baba marta 2018

Обучаваща ситуация БДП – г-жа Т. Йорданова и г-жа В. Иванова
bdp 2018
1. Ден на книгата с деца и учители от СУ „П. Яворов“


2. Маратон на четенето с деца и учители от ОУ „Д-р Петър Берон“