За родителите

 

Уважаеми родители,
във връзка с организацията по отваряне на детската градина,считано от 01.06,Ви уведомявам,следното:
1.На 26.05. в 11.00 ч.учителските екипи и завеждащите здравен кабинет ще Ви очакват за индивидуални консултации и инструктаж по предстоящите действия и дейности.
2.С изискванията за детската ясла ще ви запознаят медицинските сестри от същата.
З.При необходимост ще бъда на Ваше разположение.

Директор на ДГ „Славейче“: Анелия Мишева

 

 

Емоционална и социална интелигентност при децата
Grafik_roditeli_1
Уважаеми родителиДЕТСКАТА АГРЕСИЯ

Уважаеми родители, във връзка с обявеното инзвънредно положение, обявено в страната и факта, че детските градини не могат да изпълняват дейността си, Ви предоставяме полезни, интересни и занимателни материали, с помощта на които да работим заедно за личностното развитие на децата.

https://www.noviteroditeli.bg/da-pogovorim/ot-1-do-3-ot-3-do-6/10-igri-za-koito-se-iska-samo-da-si-brborite-s-hlapeto?fbclid=IwAR16kUZw5fl3GkhwLa8L4335Q2JT1KGSDjHnOAdWHXda1fMcafswP-ztkhQ

http://purvite7.bg/zabavni-zanimaniya-za-detsa-i-roditeli-u-doma/?fbclid=IwAR0BeVopnitVELF5YZOfiPTfuR32wPVtMm5C3SvvFm7hAckQ-EVcYZ6HIxM

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3758923984179982&set=pcb.2535804580015945&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARALGLAyDXYLHKd2xv8Bxf89jQeHnUR7zObEyPeBCnpkzlq8diCEcMyLF6jeKBnNOVg_r7KYUKtXloUr

http://www.authorstream.com/Presentation/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0379505-2787424/?fbclid=IwAR1wbbaURSvgBsPr5H_eGGbtDCKAHBo9ZNVDBmgysnNfHtSYvCzzam0FL14

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3757658837639830&set=pcb.2535498423379894&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAf-mfWtcwcf5pXGjQovVEQYU8bzGwl_234pQqea7xVAtw1z_Jv4sOGlbkjAZMw6p9x9v2pVGXeQ8SN

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3005487596196906&set=pcb.2535167370079666&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBUlFsD6h5LufeHqoOruVhYp1H3gs-yvNd6tnzuFnof52K1HiaYv1qs6suqr_rYBnGhIAlixWfoT2R8

https://www.facebook.com/groups/2511719285757808/permalink/2534850320111371/

https://www.facebook.com/groups/2511719285757808/permalink/2534839970112406/

https://www.facebook.com/groups/2511719285757808/permalink/2534218940174509/

https://www.facebook.com/ekipotlogopedi.kabinet.9?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARC9U917PhpnN5KmRpefE4hvAvCGWCSWKoNw9nOqEiyxIjSAR5kPhhbZJChEufDdowIHFcOrKe5iPNtC&hc_ref=ARR__uPbNnYce5p1nA9NvnRm2MSm-eKn1EhbFz-v8Jv5aJF94t5FaHXOTW8zuZZmf2s&fref=nf&hc_location=group

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2989968801082119&set=pcb.2529892067273863&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARC6TuM9UqrruqDUoE9h5vIC8ib5BI4P9h8yxKKQROQO8bQQ9cyNjiXhDERFCAgTRAxRNd4pJlg89lNE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2983143915097941&set=pcb.2527684004161336&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAHENg4Mewo4xV_HLb_shGR41hf5vrd7_1zgYLtUDBu9_WxX3pC_LBQGR4ll_uGB_XdsjUvtrkbzcSr

https://www.facebook.com/ekipotlogopedi.kabinet.9?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARB5-yhk95-nddEIHB-P0gkYNo5rP94DNoq9VBzdCCwEx4DLYdIlp5n7BxjnZ9aL4IIW69MlK8xdi8HY&hc_ref=ARTgLvfQDI3egWvOTToWCeF07shjhKoDz4fdQ9yZCa8__ntKcntyld5t0g98vzcwV6c&fref=nf&hc_location=group

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffeature%3Dshare%26v%3D1XUTU19hGZw%26fbclid%3DIwAR0QaogR62lVsoQgzWpMaei5913ZidBXeDkYXIDGqKX_ZwYV6MvpqObwozM&h=AT1aStqOXvyvdutZw7a8QxTpY2y3p6Ws9XzBSBStypwpKhoWA0O5iHLOvBfe_5s_rUg5usRIEgVcXoNUn5FQlHsRuhIBL_NLXuJfMX8So2Qqp0itxptdZFTsgAbtsryaKzzTxT0h2v8SWaATBQCVbA6AWkoTMi_AVZk59ZFB7C6ItQ

http://purvite7.bg/zanimatelni-igri-za-razvitie-na-detskoto-mislene/?fbclid=IwAR2hkV4lKbCw4njZA1AgPyaC9p9f6DMOXZAtMHV81hNeLMJ3jVHptBYz5A8

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2971703152908684&set=pcb.2523843504545386&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARD6JbA3420JBKxshohe2UG-icX5v0RHtMISqr2f3kIyfwwYtoGEFAzwL5NuVkAWTac2yfvTaLPUB1Nv

http://purvite7.bg/idei-kak-deteto-vi-da-ne-skuchae-dakato-vie-ste-zaeti/?fbclid=IwAR2KBEngDeyH2s6l5ZSNtNTNUJMypDdVNkly_9p0nHQXQRJQxPuUiQPKYV0

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2963748803704119&set=pcb.2521064804823256&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARDWSLeMbUYQvIWx-sKxeCZ_ZVIx8xOgzwAcdk_SJH1LG0K2IAcUpAiHowNBIfNrtk_0dw8btbiIKCwX

https://www.youtube.com/watch?v=HxKAqGWNu3s&fbclid=IwAR1VS2W0uIJPpi19VyzrnR-fRuruEuxf-Ftap6Xto0VPoEMWiH2V-g1IuXc